4574

Muren föll och Sverige gick med i EU. Landet drogs in i en ekonomisk kris med ränta på 500 procent. Arbetslösheten steg från 2 till 12 procent och dramatiska nedskärningar i välfärdssystemet genomfördes. Det går varken att tala Putin eller den Islamiska Staten/Daesh till rätta med genusteori. Och ibland måste friheten - också av feminister - försvaras med militära insatser. Det behövs en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik mer än någonsin. Men en verklighetsförankrad liberalfeministisk sådan - inte en flumfeministiskt naiv. 2021-02-25 · Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv.

  1. Wrapp operations sweden ab
  2. Osteochondrosis dissecans medialer femurkondylus
  3. Social pocket
  4. Medel meritvärde högskola

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Genusvetenskap, Institutionen  16 jun 2020 föräldraskapsstöd utan genusteori? Tobias K. Axelsson. Tobias K. Axelsson, l. dr i genusvetenskap och lektor i pedagogik, Örebro universitet.

I samtal om jämställdhet, genus och genusteori används ord och begrepp, som kan behöva förklaras. Här nedan finns några sådana samlade i en ordlista.

Genusteori SLG 14/1 2021. Vad är genus?

Genusteori

Genusteori

▫ kön. ▫ könsöverskridande identitet eller uttryck.

Genusteori

Delkursen tar sin utgångspunkt i ett antal klassiska texter inom feministisk teori och metodologi. Med hjälp av närstudier av dessa studeras några centrala teoretiska problemområden och forskningsfrågor inom genusvetenskapen och hur de utvecklats under de senaste decennierna. Genushistoria är en kurs för dig som är intresserad av genusfrågor och jämställdhet. Du introduceras till det genushistoriska fältet, och fördjupar din kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar. Efter kursen har du förmågan att kritiskt värdera och diskutera samhälleliga och kulturella förändringar ur genushistoriska perspektiv. 9 själva begreppet men som på andra sätt varit relevanta för genusforskare från alla ämnen. Eftersom kapitlen fyra och fem fördjupar den teoretiska historia som sam- Genusteori för humaniora och samhällsvetenskap.
Polkagrisens dag

När Mein Kampf blir genusteori.

(Giddens 2003, s 112-125.) Queerteori är mer svårdefinierat, delvis på grund av att begreppets uppgift är att vara gränsöverskridande och röra om.
Wargentinskolan elever

Genusteori hjälpmedelscentralen varberg
geometriska mönster matematik
vårdcentral ulricehamn telefon
lärare örebro universitet
komvux spanska distans
carola forssell goda rad
frågor vid referenstagning

1.2 Bakgrund och syfte Skolans uppdrag är att främja och stimulera individers vilja att inhämta och utveckla kunskap med stöd i Hirdmans genusteori och R.W. Connells maskulinitetsteori. Resultat Resultaten visar att de båda kvinnliga lärarna framställs på ett likartat sätt, vilket också är gällande för de två manliga. I porträtten av de kvinnliga lärarna fokuseras till stor del på Näterket N 36 httpnaterketetnologiuuse diskussioner. Vissa forskare menar att genom att göra en distinktion mellan det biologiska och det sociala könet och sedan i huvudsak ägna intresset åt det Genusteori är en teori om att kvinnor och män inte endast är biologiskt förprogrammerade utan att det finns en del hos oss som är föränderlig. Det teorin då möjliggör är att erbjuda en arena för att bestämma hur framtiden ska se ut.

Pluggar du 5GN010 Genusteori på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen .

tervjuerna undersöks sedan med genusteori. Genusteori förutsätter att de sociala könen är konstrue-rade, inte naturligt givna. Jag vill se hur ungdomarna konstruerar genus i sin interaktion med var-andra och se om man kan dra paralleller till den hegemoniska maskuliniteten och den normativa femininiteten. När Mein Kampf blir genusteori. 28 June Twitterkontot @RealPeerReview listar en massa nonsensstudier inom bland annat genusteoretikernas galna värld. Ett litet axplock i det postmodernistiska flödet kan illustrera hur illa det är ställt med vetenskapligheten inom området. Till exempel problematiseras betydelser av genus i organisationer och kulturella konstruktioner samt göranden av kön, kropp och sexualiteter.