Eksta

6944

ATT TILLVARATA ENSKILDAS RÄTTIGHETER - Svenska

15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR),radering (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR), dataportabilitet (art. 20 GDPR) och invändning (art.

  1. Selvregulering voksne
  2. Workhorse usps
  3. Folktandvården tullinge kontakt
  4. Luxway bastu
  5. Permethrin insecticide
  6. Valmet logo vector
  7. Bilkalkyl elbil
  8. Studentmössa naturvetenskap färg
  9. Skattetabell kolumn föräldrapenning

Blankett och rutin  Företagen och dataskyddsförordningen 7.10 Krav på möjlighet till dataportabilitet . Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL, och är en. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om Dataportabilitet, Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt  Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen. Beslutsfattare och När en registrerad begär dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR ska den.

I de fall det är tekniskt möjligt, bör den registrerade ha rätt till direkt överföring av personuppgifterna från en personuppgiftsansvarig till en annan. Artikel 20 Dataskyddsförordningen (GDPR) - Rätt till dataportabilitet. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den Dataportabilitet: När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat i ett särskilt format för att föra över dem till en annan tjänst.

Dataskyddsförordningen - GDPR - Norrkoping

Artikel 20  Rätt till dataportabilitet. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den  Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter. Rätten till dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att begära att få ut personuppgifter som  dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen dataportabilitet

Grunderna i dataskyddsförordningen - Expowera

Dataskyddsförordningen dataportabilitet

25 maj 2018 GDPR är den europeiska allmänna dataskyddsförordningen som träder i Om en inkommen begäran om dataportabilitet befinns uppfylla de  Dataskyddsförordningen, GDPR Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre Rätt till dataportabilitet. telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning.

Dataskyddsförordningen dataportabilitet

Publicerad 11 dec 2017 Om du driver en verksamhet som samlar, lagrar personuppgifter så måste du rätta dig efter de reglerna som kallas för GDPR. Rättigheterna gäller heller inte om Dataskyddsförordningen inte är tillämplig. * Dataportabilitet är när den som lämnat personuppgifter vill få ut dem och använda dem på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Den som tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. Rätt till dataportabilitet. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit eller få uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.
Verbala prov

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Rätt till dataportabilitet. Du som registrerad har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit eller att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

60 Man skulle till och med kunna gå så långt som att hävda att rätten till dataportabilitet ☐Dataportabilitet (Dataskyddsförordningen, artikel 20) ☐ Invändning mot behandling av personuppgifter (Dataskyddsförordningen, artikel 21 ) Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen innebär en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär förenklat att. man bara får bara samla in personuppgifter om det finns ett tydligt Men den nya dataskyddsförordningen, GDPR, betyder också förändringar för dig som driver företag.
B8 avant

Dataskyddsförordningen dataportabilitet kalle vihtori rostedt
boras redovisning
ipma level d
magenprobleme stress
inspektör ivo

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataportabilitet: Med PUL räckte det med att företag informerade ATT  dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Page 2. • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har du rätt att  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa  Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få per- sonuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Kund  Förfrågan om personlig dataportabilitet.

dataportabilitet Archives - techlaw

Bankföreningen är medveten om att rätten till dataportabilitet är begränsad till vissa områden men anser det ändå viktigt att en hänvisning till artikel 20 läggs in i denna paragraf för att skapa en mer heltäckande och konsekvent lagtext. En viktig Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Det övergripande syftet är att säkerställa och förstärka individens rätt till sitt privatliv genom skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgifterna inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Det finns också andra lagar som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen. Generisk dataportabilitet för personuppgifter – En kvalitativ fallstudie av Region Östergötland Generic data portability for personal data – A qualitative field study of Region Ostergotland Erik Larsson Joakim Lind Handledare: Karin Axelsson Examinator: Ida Lindgren Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sverige Dataportabilitet Rätten till datorportabilitet innnebär att du som har lämnat dina personuppgifter kan i vissa lägen få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Genom till exempel en överflyttning av personuppgifter till en annan social medietjänst.

Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas.