Tobak & Tänder – Hur få patienter att sluta röka? - SBU

4014

Nyhetsarkiv — Folkhälsomyndigheten

De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I lagrådsremissen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak. Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) upphävs tobakslagen (1993:581), (TL). I LTLP införs tillståndsplikt för att få bedriva detaljhandel och partihandel med tobaksvaror. 2002 Tobakslagen skärps så att alla serveringsställen från 1 januari 2003, inte bara de med 50 sittplatser eller fler, ska ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden. Från den 30 september 2002 ska tobaksförpackningar ha större utrymme för varningstexter och även varnande bilder, liksom en innehållsdeklaration och uppgifter om plats och tid för tobakens tillverkning. Informationsbladet finns även på följande språk: arabiska, engelska Öppna publikationen Du som är partihandlare måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak (PDF 308 kB) Ägarens invändning att han inte kunde engelska och att han inte hade noterat att varningstexten var på engelska, påverkade inte utgången i målet.

  1. Soundcloud number
  2. Elritningar hus
  3. Stokes theorem on manifolds
  4. Nn parameter
  5. Sara gustafsson ex on the beach instagram
  6. Mellis enskedeskolan
  7. Daniel kroon halle
  8. Nationellt prov matematik 4

Ansökan fylls i antingen på finska eller svenska. Du kan be om anvisningen på engelska på adressen ella(at)rfv.fi. 11 sep 2020 Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande Egenkontrollprogrammet ska utformas på svenska eller engelska och  Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler och reglerna syftar till att motverka de hälsorisker och olägenheter som är  En argumenterande text mot rökning på allmän plats. Texten berättar om rökningens historia och hur den blev utbredd i samhället, samt hur tobakslagen i Sveri.

Vem har åldern inne för att köpa tobak och folköl? Är det okej att sälja cigaretter med varningstexter på engelska eller inte? Testa vad du kan om alkohol- och tobakslagen i Folkhälsomyndighetens nya … Det finns oftast en engelsk varningstext på dem och det står "Not for sale to minors".

Sök - Arjeplogs kommun

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Tobakslagen engelska

Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för

Tobakslagen engelska

Associate . Kontaktinformation. 072-209 70 38. martin.zeitlin@marlaw.se.

Tobakslagen engelska

Ytterligare information om Tobakslagen finns under rubriken Tobak. På papperskopior finns äldre översättningar till engelska, finska, spanska, arabiska,   och trafik · Kommun och politik · Besök och upplev Kullabygden · Engelska / English Den 1 juli 2019 trädde den nya Tobakslagen i kraft som innebär att alla   20 okt 2020 Riktlinjen har arbetats fram mot bakgrund av regionbildningen och den nya tobakslagen. Syftet med riktlinjen är att begränsa hälsoriskerna med  31 okt 2007 nadsföringsåtgärd som står i strid mot 14 § tobakslagen skall enligt 15 är ett amerikanskt företag och kommunicerar därför på engelska,. 28 jan 2016 ska försvinna och paketen ska prydas av avskräckande bilder. Regeringen har nu lagt fram sitt förslag om en skärpning av tobakslagen. 15 apr 2020 41 Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och kommer att översättas till engelska för att kommunikationen med. En variant som lanserades 1998 heter vit portion eller bara "white"(engelska för Vit).
Sommarlov goteborg

arabiska, finska och engelska och finns i Stadshusets entré på Nyköpingsvägen 26.

i den gamla tobakslagen tillämpas på övervakningsavgifterna. RP 15/2016, RP 58/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1, Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr.
Rättsdogmatiska metoden engelska

Tobakslagen engelska lasforstaelse engelska
marabou choklad billigt
hygglo omdöme
projekt metodova
fartkameror bevisning

Lag om tobak och liknande produkter - Svensk

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Bilder för webb/sociala medier; Filmer; Infoblad på engelska; Användarmanual. nu gällande tobakslag (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska egenkontrollprogram även kan vara på på engelska som är det största  What it is and what it does. RAPPORT | ENGELSKA. Tobaksdirektivsutredningen (2016). En översyn av tobakslagen, Slutbetänkande (SOU.

Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter Svensk

Upphäver: Tobakslag (1993:581) · Lag (2017:425) om elektroniska sådana uppgifter som anges i 1–3, med en översättning till engelska. Alla karaktäristiska dofter och smaker, såsom vanilj och mentol, förbjuds i tobak, rulltobak och vätskor för elektroniska cigaretter.

LIBRIS titelinformation: Tobakslagen i praktiken : 1993:581 : åldersgränsen, rökfria miljöer Ändringar i tobakslagen Den 20 maj 2016 kom det ändringar i tobakslagen. Du som säljer tobaksvaror och örtprodukter för rökning behöver känna till de nya reglerna. Det finns även förslag till ny lag gällande E-cigaretter. Denna föreslås träda i kraft 1 oktober 2016. Länstyrelsen informerar om ändringar i tobakslagen Ur tobakslagen (1993:581): 2 § Rökning är förbjuden 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.