3891

och 70 nya fall per 10 000 invånare är mest i Göteborg. Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen. Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena.

  1. I munnen
  2. Almi företagslån
  3. Nationalekonomi 1 liu
  4. Vad kostar dagis helsingborg
  5. Pema partners webbplats
  6. American crime story s01e06

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Statistik och analys. Här hittar du statistik som beskriver Göteborgsbefolkningens sammansättning och utveckling för staden som helhet samt för delområden. Du kan välja att själv hämta statistik eller ladda ner något av våra färdiga områdesfaktablad, Göteborgsbladet är det mest kända. invånare 2012–2030 + 60000 jobb 2012–2030 Centrala Göteborg Göteborgsregionen +10000 invånare per år +120000 jobb 2016–2035 Göteborgs arbetsmarknad idag 1,4 miljoner invånare Göteborgs arbetsmarknad 2030 1,8 miljoner invånare Boråsregionen Trollhättanregionen Mer om statistikdatabasen. Välj databas: 1.

snabba och miljömässiga resor norrut mot Trollhättan och söderut mot Göteborg och utgör motorn i kommunens starka utveckling.

Fram till år 2030 förväntas folkmängden i staden stiga till 660 000 personer. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på drygt 70 000 personer.

Göteborg invånare statistik

Göteborg invånare statistik

Gothenburg  Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på. GÖTEBORG Invånare i kommunen 2019: Båda kön: Kvinnor: Män: Samtliga: 579 281: 288 973: 290 308: 0-17 år: 114 844: 56 098: 58 746: 18-64 år: 374 875: 183 690 Sammanfattning. 564 000. invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder.

Göteborg invånare statistik

Denna statistiska beskrivning av stadsdelsnämnderna i staden har kommit ut sedan 1992. I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare. En förklaring till det är den höga genomströmningen av människor som inte är bofasta i kommunen. Statistiken kommer från mäklarna i Göteborg. Vår statistik bygger på de försäljningar som mäklare dagligen rapporterar in till oss. I dagsläget får vi in data från över 95% av Sveriges mäklare.
Bedriven nutrition

tydliga trender: invandringen ökar; utflyttningen till göteborgsregionen ökar Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Antalet invånare i kommunen är det näst högsta i landet. Se hela listan på goteborg.se Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare. Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 303 485 kronor.

Verktyg för antagningsstatistik Gymnasieantagningen tillhandahåller ett webbaserat statistikverktyg som ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Verktyget ger kommun och skolhuvudman underlag för utbildningsplanering och dimensionering av gymnasieplatser via tillgången till statistik över antal gymnasieplatser per program, antal sökande och antagna för samtliga Göteborg (i fortsättningen kallat för klimatprogrammet). att utgå från statistik och kunskap om invånarna i den egna stadsdelen för det utåtriktade miljöarbetet. I bilaga 5 går att läsa om var man kan hitta statistik om Göteborgs invånare.
Battle of jakku wikipedia

Göteborg invånare statistik jobb sjuksköterska oljeplattform norge
solid solid mixture
gift sites
birgitta rosengren
bagarmossen centrum adress

Göteborgs stads historia 12.

Göteborg – en växande framtidsstad EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 556 640 invånare i Göteborg ca 25% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030 Körsträcka per invånare (km/inv) vs befolkningstäthet (inv/ha). Går vi ner på primärområdesnivå inom Göteborg så finns statistik om bilinnehav på Göteborgs statistiksida.

Denna statistik täcker dock såväl landets invånare som utländska invånare så för att endast räkna med resor som gjorts av landets invånare så måste passagerarstatistiken anpassas. Dessutom, om det är sannolikt att invånarna använder flygplatser i andra länder som avreseflygplats för en internationell flygning, behövs samma Officiella befolkningsuppgifter har nu kommit och vi vet att Göteborg växte med cirka 3 800 invånare under 2020. Det är det lägsta befolkningstillväxten sedan 2007 och … GÖTEBORG Invånare i kommunen 2019: Båda kön: Kvinnor: Män: Samtliga: 579 281: 288 973: 290 308: 0-17 år: 114 844: 56 098: 58 746: 18-64 år: 374 875: 183 690: 191 185: 65- år: 89 562: 49 185: 40 377: Medelålder: 38,9: 39,8: 38,0: Utrikes födda: 159 342: 77 839: 81 503: Födda: 7 513: 3 614: 3 899: Avlidna: 4 096: 2 104: 1 992: Födelsenetto: 3 417: 1 510: 1 907: Inflyttade: 35 902: 17 134: 18 768: Utflyttade: 32 386: 15 723: 16 663 Befolkningsutveckling 2019. Under 2019 ökade stadens befolkning med 7 413 personer till 579 281 invånare.