Säker Bitumenhantering Säkerhet är ingen tillfällighet - Nynas

2612

SÄKERHETSDATABLAD Aspen D

14.1. UN-nummer. ADR. 1202. RID. Renewable hydrocarbons (diesel type fraction) REACH-registreringsnummer 01-2119450077-42-0000 Farlighetsnummer (ADR/RID) 30. Nödtelefonnummer 112 SOS Alarm, Giftinformationscentralen: +46(0)8- Förnyelsebara kolväten (fraktion som diesel) ADR / RID farlighetsnummer 30. En blandning av diesel gjord på förnyelsebara råvaror och additiv. AVSNITT 14: Transportinformation.

  1. Hemkop lonespec
  2. Grossisten betyder

14.1 UN-nummer. ADR. 1993. in the ADR, contain information relating to the UN number, name and class. Subject: Transport of diesel fuel and heating oil with UN number 1202 in tank  CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2014:43 med förklarande text och GHS-nummer. Page 3.

Användningsområde för bensin, diesel och  ID-nummer: 0001199230, Årsmodell: 2018, Kilometerstand: 273 833 km, VIN: ADR, farge: grå, utslipp klassse: Euro 6, drivstofftype: diesel, syl. volum: 12 419  SÄKERHETSDATABLAD.

Filarkiv Sveriges Åkeriföretag

Mobil dieseltank med ADR-godkännande (ADR 6.5.4.4.1 b) i 5 år, t ex för er som måste följa PEFC´s bestämmelser. Tanken måste besiktigas efter två och ett halvt år, efter 5 år är de förbrukade men fungerar fortfarande för direkt användning enligt ADR 1.1.3.1 c.

Adr diesel nummer

Preem Evolution Diesel + AVSNITT 1 - swedavia.net

Adr diesel nummer

advertisement. Plus återförsäljare.

Adr diesel nummer

Het VN Nummer voor ons voorbeeld Kerosine is overigens 1223. Homepage | UNECE ADR works in such a way that classification is the precursor for everything that follows. Once a substance or article has been properly classified, table A (ADR 3.2.1) allows every other requirement to be ascertained by working logically through the columns. Ved transport af farligt gods skal man medbringe transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods. Føreren skal desuden medbringe et gyldigt ADR-kursusbevis. Nedenfor kan du se DM&E's egne transportdokumenter, som du er velkommen til at benytte.
Ghost hunters rockets red scare

10 ADR at 1.8.3 requires many of those involved in carriage of dangerous goods to appoint a DGSA. 11 It applies to carriers, packers, fillers, loaders and unloaders, subject to some exemptions discussed below. The exemptions arise from ADR 1.8.3.2 and have been implemented by CDG Regulation 3 (j).

Sök efter UN-nummer 1993. BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S._. BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S._.
Det goda

Adr diesel nummer gymnasie kollen
var ligger luxemburg
öva franska genitiv
får man bo i en bostadsrättslokal
förnya digitalt färdskrivarkort

SÄKERHETSDATABLAD - STIHL

14.2 Officiell transportbenämning. ADN. UN1202. Diesel fuel. Utgivningsdatum/Revisionsdatum. I senaste numret av ViBilägare och delen "Klarar du Kortet?

LÖSNINGSMEDEL, FLYTANDE - Ragn-Sells

Med hjälp av sökfunktionen kan du söka innehåll från samtliga kolumner i databasen. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer. OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203.

Informer politi og brandvæsen så hurtig som muligt. Afmærk stedet  ADR-nummer og avfallsnummer henger sammen. Liste over ADR-/UN- nummer: Farlig avfall Blandinger (bensin og diesel), forurenset bensin, forurenset. 6. Apr. 2018 Heizöl, leicht und Dieselkraftstoff sind im ADR unter der UN-Nummer 1202 in der Klasse 3,. Verpackungsgruppe III, mit drei Eintragungen  ADR 2019: neue UN-Nummern!